Vi är kunglig hovleverantör

Kunglighov Orig

 

Vi har äran att få vara Kunglig Hovlerantör - en krönt affärsrelation.

Hovleverantörsemblemet får användas av företag som blivit utnämnda till Kungliga Hovleveratörer. Emblemet utgörs av stora riksvapnet med texten "Kunglig Hovleverantör". Konung Gustav VI Adolf hade fler än 1000 hovleverantörer under sin tid som Sveriges regent. Vår nuvarande konung har ca 130 st och titlen Kunglig Hovleverantör har blivit ett kännetecken för svensk kvalitet.

Skåne är det län som har flest hovleverantörer med 21 st bland alla län i Sverige.

För att bli utnämnd till hovleverantör måste företaget leverera varor till eller utföra tjänster åt någon medlem av kungafamiljen. Leveranserna måste föregås av beställningar via hovet. Hovleverantörsskapet är personligt knuten till företagets vd eller motsvarande. Ett företag som på eget initiativ levererar produkter till kungahuset blir inte av det skälet hovleverantör.

Hovleverantörerna utses av H.M. Konungen.

För att kunna kvalificera sig som kunglig hovleverantör måste företaget först ha levererat varor eller tjänster till hovet i minst 5 år. Dessutom ska ekonomin ha skötts utan anmärkningar. Flera företag inom samma bransch kan utnämnas till hovleverantör.