Användningsråd

  • Kontrollera att veken är ca 10 mm innan du tänder ljuset första gången. Om veken är längre - klipp av den.
  • Veken ska alltid vara böjd när ljuset brinner. Om den inte böjt sig efter ca 10 minuter kan du putta veken lite åt sidan så böjer den sig snart. Veken är impregnerad för att den ska böja sig så att ljusets brinnegenskaper uppnås. 
  • Bryt inte veken när du tänder ljuset för andra gången. Veken ska vara böjd!
  • Placera inte ljusen för nära varandra - 5 till 10 cm mellanrum är lagom beroende på ljusens tjocklek. Regeln är:  ju tjockare ljus, desto större avstånd.
  • Tänk på att ljusen alltid ska placeras på ett eldfast underlag.
  • Utsätt inte ljusen för drag eller varmluft som element och öppna spisar. Ljusen kan välta eller rinna och brinna oroligt. 
  • Ett ljus ska brinna minst 30 minuter innan man släcker det. Beroende på tjocklek upp till 1 timma.
  • Ljus i lyktor behöver god syre tillförsel, både uppifrån och nerifrån. Gäller framförallt stearinljus som kräver mer syre. Det blir annars lätt turbulens av kall och varm luft så att ljusen brinner oroligt. Även kyla kan påverka ljusets brinnegenskaper, så att smältpunkten påverkas.
  • Var noga med att inte placera ljus nära barn och djur.
  • Släck ljuset genom att blåsa ut det med handen bakom. Stearinljus varken glöder eller ryker efter släckning. Ljussläckare kan göra mer skada än nytta på stearinljus, med knäckta vekar som följd.